پند آموز

 

پند آموز

 
 

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !
دکتر علی شریعتی


زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت (دکتر شریعتی)
 

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد.
دکتر علی شریعتی
 

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد
علی شریعتی


“خدایا چگونه زندگی کردن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت – دکتر شریعتی”


“تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق میسازد و عوام فریب پخش میکند وعامی انرا میپذیرد(دکتر علی شریعتی)”
 
“خدایا شهرت منی را که میخواهم باشم قربانی منی را که: میخواهند باشم نکند  شریعتی”


“زمانی مصاحبه گری از معلم صداقت و صمیمیت دکتر علی شریعتی پرسید :
به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
دکتر علی شریعتی در جواب گفتند : نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست”


“دکتر علی شریعتی:انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند”


“انسان عبارت است از یک تردید. یک نوسان دائمی. هر کسی یک سراسیمگی بلاتکلیف است. (دکتر شریعتی)”
 

-”خداوندا من با تمام کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدای است که من دارم و تو نداری
دکتر شریعتی”
 

“هر کس بد ما به خلق گوید ما چهره دل نمی خراشیم ما خوبی او به خلق گوییم تا هردو دروغ گفته باشیم (دکتر علی شریعتی)”


“خدایا هر که را عقل دادی ، چه ندادی؟ و هر که را عقل ندادی ، چه دادی؟؟؟
دکتر شریعتی”


با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.(دکتر شریعتی)
 

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .
( دکتر علی شریعتی )


برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی‌توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی که او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی که او تمام شد
من آغاز کردم
چه سخت است تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است
مثل تنها مردن
 

اگر در صحنه حق و باطل نیستی، اگر شاهد عصر خودت و شهید حق بر باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش.

چه به شراب نشسته و چه به نماز ایستاده. هر دو یکیست! (دکتر علی شریعتی)دنیا را بد ساخته اند ... کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد ... کسی که تورا دوست دارد ،

تو دوستش نمی داری ... اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد ... به رسم و آئین هرگز

 به هم نمی رسند ... و این رنج است ... (دکتر علی شریعتی)

شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست

 

۱-آنگاه که تقدیر نیست و از تدبیر نیز کاری ساخته نیست خواستن اگر با تمام وجود با بسیج همه اندامها

 و نیروهای روح و با قدرتی که در صمیمیت است تجلی کند اگر هم هستیمان را یک خواستن کنیم یک

خواستن مطلق شویم و اگر با هجوم و حمله های صادقانه و سرشار از امید و یقین و ایمان بخواهیم پاسخ

 خویش را خواهیم گرفت.

۲-خداوندا
از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدارم
حال که بزرگ شده ام
و
کسی را دوست می دارم
می گویند:
فراموشش کن

۳-خدایا به من زیستنی عطا کن
که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است
حسرت نخورم
و مردنی عطا کن
که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم

۴-خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبریایی خود نداری
منچون تویی را دارم
وتو چون خود نداری


۵-پروردگارا به من تو فیق عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند عنایت فرما


۶-... نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

... ولی بسیار مشتاقم ... که از خاک گلویم سوتکی سازد ... گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ

 و بازیگوش ... تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد .... و سراب خفتگان خفته را

 آشفته تر سازد ... تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را ...

۷-به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .

۸-روزی که بود ندیدم....روزی که خواند نشنیدم
روزی دیدم که نبود....روزی شنیدم که نخواند

۹-خدایا به من توفیق تلاش در شکست
صبر در نومیدی
عظمت بی نام دین بی دنیا
عشق بی هوس عطا کن


۱۰-سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

۱۱-من هرگز نمی نالم...قرنها نالیدن بس است...میخواهم فریاد بزنم...!اگر نتوانستم سکوت میکنم....

۱۲-همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که بتوانی انسانتر باشی
و از انچه که هستی و هستند فاصله بگیری این رسالته دائمی توست

۱۳-خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر کس

که دوست میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر است.

۱۴-هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش.

۱۵-انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب
که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از
فهمیدن تو میترسند.

۱۶-ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد.

۱۷-اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست.او جانشین همه نداشتن هاست.نفرین و آفرین ها
بی ثمر است.اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو
تنهای مهربان و جاوید و آسیب ناپذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی !
تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها شوی.

۱۸-عمیقترین و بهترین تعریف از عشق این است که :
عشق زاییده تنهایی است.... و تنهایی نیز زاییده عشق است...
تنهایی بدین معنا نیست که یک فرد بیکس باشد .... کسی در پیرامونش نباشد!
اگر کسی پیوندی ، کششی ، انتظاری و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد تنها نیست!
برعکس کسی که چنین چنین اتصالی را در درونش احساس میکند...
و بعد احساس میکند که از او جدا افتاده ، بریده شده و تنها مانده است ؛
در انبوه جمعیت نیز تنهاست ......
کتاب نیایش

۱۹-خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم دانست .
خدایا : رحمتی کن تا ایمان ، نام ونان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را؛ وحتی نامم را در خطر ایمانم افکنم.
تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند ؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند .

۲۰-باور نمی کنم هرگز باور نمی کنم که سال های سال همچنان زنده ماندنم به طول انجامد. یک کاری خواهد شد.

 زیستن مشکل است و لحظات چنان به سختی و سنگینی بر من گام می نهند و دیر می گذرند

که احساس می کنم خفه می شوم. هیچ نمی دانم چرا؟ اما می دانم کس دیگری در درون من پا گذاشته است

و اوست مرا چنان بی طاقت کرده است. احساس می کنم دیگر نمی توانم در خود بگنجم

 و در خود بیارامم و از بودن خویش بزرگتر شده ام و این جامه بر من تنگی می کند.

 این کفش تنگ و بی تا بی قرار!عشق آن سفربزرگ! آه چه می کشم!

چه خیال انگیز و جان بخش است این جا نبودن.

۲۱-معشوق من چنان لطیف است که خود را به « بودن » نیالوده است
که اگر جامه ی وجود بر تن می کرد نه معشوق من بود . . .

۲۲-چه تلخ و غم انگیز است سرنوشت کسی که طبیعت نمی تواند سرش کلاه بگذارد... این سرزمین را

با عقل مصلحت اندیش ساخته اند. پس باید با عقل مصلحت اندیش در آن زیست. و چاره ایی دیگر پیدا نیست

و من «چنین کردم» اما «چنین نبودم» و این دوگانگی مرا همواره دو نیمه می کرد.

یچ چیز بی بهره تر از آن نیست که کاری
غیرضروری را بهره ورتر سازید (پیتر دراکر)

 

همه چیز را تحقیق و بررسی کن و برای عقل و شعور خود رتبه و مقام اول را قائل شو ( فیـثاغورث)

 

پنج صفت است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باشید:

- کسی که در نهادش اعتماد نبینی.   

- کسی که در سرشتـش کرم نیابی.

- کسی که در آفرینشـش استـواری نبینی.

- کسی که در نفسش نجابت نیابی.

(( امام رضا (ع)- کسی که از خدایش ترسناک نباشد.

 

هرگز کاری را که امروز قادر به انجام آن هستی به فردا مگذار زیرا امروز همان فردایی است که دیروز در انتظار آن بودی.

 

با روی خوش به اشتباه خود اعتراف کنید. حتی مداد مدیر عامل هم در انتهایش مداد پاک کنی دارد    .(رمودبترا )

 

منطق تو را از الف به ب می برد در حالی که تخیل تو را به همه جا می برد( انیشتین)

 

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه می روند، تنها کسانی که با خود چتر به همراه می برند، به کارشان ایمان دارند  (چخوف، آنتوان )

 

یکی از راه های غلبه بر مسامحه کاری این است که فرض کنیم تنها یک روز فرصت داریم تا کارهایمان را انجام دهیم  (برایان، تریسی)

 

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد   (چرچیل) 

 

هیچ چیز نه خوب است نه بد. باید دید که فکر چگونه آن را می پذیرد   (شکسپیر)

 

ارزش یک فکر بستگی به معروفیت و اشتهار صاحب آن ندارد بلکه حقیقتی که از فکر و کلام هر فرد ناشناخته ای تراوش می کند دارای ارزش است  (آرینوس

 

برای موفق شدن، مرزی است در بی باکی که باید به آن رسید، اما از آن عبور نکرد  (رومن رولان )

وقتی همه با من هم عقیده می شوند تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام     (وایلد، اسکار)

 

درسی را که میتوان از مکتب دایناسورها آموخت این است که اگر چه بزرگی خوب است ولی بزرگی بیش از حد نمیتواند الزاما" بهتر باشد.

جانستون، ای. آ.

 

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشتکار، سوم پشتکار   (لرد بایرون)

 

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن. برای اداره کردن دیگران، از قلبت   (دالایی لاما)

 

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند   (گراهام بل)

 

جایی که هیچ تلاش و زحمتی وجود ندارد، هیچ نقطه قوتی هم وجود نخواهد داشت    (وینفری، اپرا)

 

هر چه خواسته هایت شفاف تر باشد توانایی ات بیشتر می شود  (دکتر آنتونی، رابرت)

 

بذر اندیشه و فکر بپاش، عمل و نتیجه درو کن (برتراند راسل)

 

هرچه سخت تر بکوشیم، تن به تسلیم دادن سخت تر می شود (وینس لومباردی)

موفقیت هایی که نصیب بشریت شده عمدتا در میان تحمل و شکیبایی بوده است. )شکسپیر)

 

مراقب افکارت باش که گفتار میشود. مراقب گفتارت باش که رفتار میشود. مراقب رفتارت باش که عادت میشود.مراقب عادتت باش که شخصیت میشود ومراقب شخصیتت باش که سرنوشت را میسازد

 

انسانهای کوچک راجع به گذشته انسانهای بزرگ در مورد آینده و انسانهای ضعیف در مورد دیگران صحبت می کنند

 

سرمایه های ماورایی هر دلی ، حرفهایی است که ان دل برای نگفتن دارد.) شریعتی)

 

زندگى آن چیزى است که براى تو اتفاق می‌افتد، در حالى که تو سرگرم برنامه‌ریزی‌هاى دیگرى هستى ( جان ‌لنون)

 

دباره ی هرچه می گویی فکر کن ولی هرچه را فکر می کنی نگو. (فیلسوف هندی)

 

شادمان باش تا دوستانت بسیار شوند، غمین باش تا یکى بر جاى نماند.) الاویلر ویلکاکس(

 

عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان است. )ویکتور هوگو(

 

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است...!!!

 

غصه خوردن بر نداشته ها,هدر دادن داشته هاست.

 

چنین گفت زرتشت........عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش..........

 

هرگز به احساساتی که در اولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .( آناتول فرانس )

 

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .( پائولوکوئیلو )

 

شاید آزادی برای یک قطار این باشه که در بین سبزه ها ودرختان بدون این که بخواد روی ریل خاصی بزارنش آزادانه زندگی کنه


این قطار گرچه آزاد است اما هیچ وقت به مقصد نمی رسد.آزادی یعنی اینکه ریلت رو به دلخواه خودت انتخاب کنی.حذف ریل حماقت است

 

اگه چیزی رو بدست نیاوردی، فراموشش کن و اگه نمی تونی چیزی رو فراموش کنی، بدستش بیار....شکسپیر

 

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند) . آلبرت انیشتین )

 

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز) . ناپلئون بناپارت)همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند . (اسکار وایلد)

 مذهب چیزی است که مانع کشته شدن پولدار بدست فقیر میشود) ناپلئون بناپارت)

 

 

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی !( مارک تواین)

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد ، آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند .) ماهاتما گاندی(


زندگی رو زیاد جدی نگیر ، چون هرگز از اون زنده بیرون نمیری .) البرت هوبارد)


پیروزی یعنی توانایی رفتن از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق) . چرچیل وینستون)

 

هیچ ستمگری را شبیه ستمدیده ندیدم مگر حسود راامام حسن (ع)

 

آن که می تواند، انجام می دهد؛ آن که نمی تواند، انتقاد می کندجرج برناردشاو

 

بردن، همه چیز نیست، اما تلاش برای بردن چرا(لومباردی)

 

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آن است که سخن بگویی و خاموشت کنند(سقراط )

 

استعداد، در فضای آرام رشد می کند و شخصیت، در جریان کامل زندگی(گوته )

 

آن کسی که از رنج زندگی بترسد، از ترس در درد و رنج خواهد بود(مثل چینی)

 

درقلب هر بشری، تمنایی برای مطلق وجود دارد(ژان پل سارتر )

 

جوانمرد برای نام خدا می میرد و ناجوانمرد برای نان(بقراط )

 

بدترین افراد کسی است که دایم سعی می کند وسایل خجلت و شرمساری دیگران را فراهم سازد(ناپلئون)

 

پیشامدهای بد از سبب های بد حاصل می شود و آن چه مایه رنج ماست عموما نتیجه کاری است که خودمان کرده ایم(ادیستوفانی)

 

از افلاطون پرسیدند به چه وسیله می توان از دشمن انتقام گرفت گفت بفضل و کرمافلاطون

 

حتی مرگ نیز به شیرینی طعم حیات می افزاید زیرا ما را نسبت به زندگانی وابسته و علاقمند می سازد(اسمایلز)

معیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیمانتونی رابینز

 

اجازه نده ترس تو را فلج سازد   ) مارک فیشر (

 

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند )  مارک فیشر(

 

منشا همه بیماریها در فکر است  ) ژوزف مورفی (

 

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است  ) انتونی رابینز (

 

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد ) ژوزف مورفی (

 

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد ) مارک فیشر (

 

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند )  مارک فیشر(

 

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند. )  انتونی رابیتز (

 

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند. )  مارک فیشر(

 

وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد. )  انتونی رابینز (

 

ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم.

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند.      )   ژوزف مورفی (

 

قانون زندگی , قانون باور است.  ) ژوزف مورفی (

 

اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد  )  انتونی رابینز(

 

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید. )  انتونی رابینز (

 

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی.  ) مارک فیشر(

 

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید. )  مارک فیشر (

 

نبوغ در سادگی نهفته است  ) مونزارت (

 

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد ) انتونی رابینز(

 

در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است  ) انتونی رابینز(

 

تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند. ) مارک فیشر(

 

باور به طور خود بخود به اجرا در میاید  ) ژوزف مورفی (

 

نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود. ) انتونی رابینز (

 

به ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید )  ژوزف مورفی(

  

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند. )     مارک فیشر(

 

زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم    )  مارک فیشر (

 

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند  )      انتونی رابینز (

 

آرزوهی هر فرد موجب شکل گرفتن و بقای افکار او میشود )     هراکلیتوس (

 

اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. )     ژوزف مورفی (

 

زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.    )  مارک فیشر (

 

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.  )    مارک فیشر(

 

ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و میتواند شما را درمان کند.  )   ژوزف مورفی (

 هیچ آدمی افسرده به دنیا نمی آید بلکه آدمها در طول زندگی یاد می‌گیرند که نسبت به چیزهایی که دور و برشان اتفاق می‌افتد به شکل افسرده کننده‌ای جواب بدهند.

 

(( اشتباه )) عملی است که از انسان سر می زندشما ممکن است شکست بخورید

  اما به خاطر آن تبدیل به یک (( شکست خورده )) نمی شوید.(هایدن سارجنت)

 

اگر شما می دانستید در راهی که انتخاب کرده اید چه کسی در کنار شما قدم بر می دارد ترس شما برای همیشه زائل می شد .)وین دایر)

 

 مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش نکنیم .) جی . پی واسوانی"

 

اگر فکر می‌کنید:شکست می‌خوریدو یاپیروز خواهید شددر هر دو صورت درست اندیشیده‌اید.)آنتونی رابینز)

 

 آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، شرایط زندگی‌مان نیست بلکه تصمیم‌های ماست."آنتونی رابینز"

 

چه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی نمی توانی ، درست فکر میکن

 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هرچه بیشتر اوج می گیری ,کوچکتر می شوی

 

ما همگی به ارتباط نیاز داریم وچهار ارتباط هستند که به ترتیب اولویت مهمی در زندگیمان دارند: خودمون/خدا/طبیعت/مردم.

 

عشق زمینی تو را متواضع میکند تا حقیقتی بالاتر را در بیابی پس هراس به دل راه مده .

 

اگر عشق زمینی را بدون مهارت آغاز کنی چه بسا هرگز عشق فرازمینی را تجربه نکنی.

 

دردهای بزرگ برای هر روحی همیشه خوب نیست، بعضیها از همه زندگی کینه به دل میگیرند

 

سوزان تیلور

افکار انرژی هستند و شما می‌توانید دنیای خودتان را با افکارتان آباد یا نابود کنید.

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید!!! حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند


تنها کسانی که مارا میرنجانند. عزیزانی هستند که همیشه کوشیده ایم از ما نرنجند.


پس از آخرین دیدار با دوستانت یادت باشد که ، به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند


سعی کن یک مشت آب را در دست بفشاری. خواهی دید که بسرعت ناپدید می شود. اما اگر به آرامی دست ات را در همان آب رها کنی می بینی که با تمام وجود آب را حس می کنی


اگر همیشه همان کاری را که انجام داده اید تکرار کنید ، چیزی بیش از آنچه تا کنون به دست آورده اید، به دست نخواهید آورد.


بعضی فکر می کنند منصفانه نیست که.خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است .بعضی دیگر خدا را ستایش می کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است


خطر متفاوت بودن را بپذیرید اما بیاموزید بدون جلب توجه متفاوت باشید.


در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد . در کنارت ژرفای آرامش را احساس میکنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد


اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ، به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دید ...


اگر می دانستی چه قدر دوستت دارم هیچ گاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی
رنگین کمان من!!!

 هیچ آدمی افسرده به دنیا نمی آید بلکه آدمها در طول زندگی یاد می‌گیرند که نسبت به چیزهایی که دور و برشان اتفاق می‌افتد به شکل افسرده کننده‌ای جواب بدهند.

 

(( اشتباه )) عملی است که از انسان سر می زندشما ممکن است شکست بخورید

  اما به خاطر آن تبدیل به یک (( شکست خورده )) نمی شوید.(هایدن سارجنت)

 

اگر شما می دانستید در راهی که انتخاب کرده اید چه کسی در کنار شما قدم بر می دارد ترس شما برای همیشه زائل می شد .)وین دایر)

 

 مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش نکنیم .) جی . پی واسوانی"

 

اگر فکر می‌کنید:شکست می‌خوریدو یاپیروز خواهید شددر هر دو صورت درست اندیشیده‌اید.)آنتونی رابینز)

 

 آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، شرایط زندگی‌مان نیست بلکه تصمیم‌های ماست."آنتونی رابینز"

 

چه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی نمی توانی ، درست فکر میکن

 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هرچه بیشتر اوج می گیری ,کوچکتر می شوی

 

ما همگی به ارتباط نیاز داریم وچهار ارتباط هستند که به ترتیب اولویت مهمی در زندگیمان دارند: خودمون/خدا/طبیعت/مردم.

 

عشق زمینی تو را متواضع میکند تا حقیقتی بالاتر را در بیابی پس هراس به دل راه مده .

 

اگر عشق زمینی را بدون مهارت آغاز کنی چه بسا هرگز عشق فرازمینی را تجربه نکنی.

 

دردهای بزرگ برای هر روحی همیشه خوب نیست، بعضیها از همه زندگی کینه به دل میگیرند

 

سوزان تیلور

افکار انرژی هستند و شما می‌توانید دنیای خودتان را با افکارتان آباد یا نابود کنید.

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید!!! حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند


تنها کسانی که مارا میرنجانند. عزیزانی هستند که همیشه کوشیده ایم از ما نرنجند.


پس از آخرین دیدار با دوستانت یادت باشد که ، به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند


سعی کن یک مشت آب را در دست بفشاری. خواهی دید که بسرعت ناپدید می شود. اما اگر به آرامی دست ات را در همان آب رها کنی می بینی که با تمام وجود آب را حس می کنی


اگر همیشه همان کاری را که انجام داده اید تکرار کنید ، چیزی بیش از آنچه تا کنون به دست آورده اید، به دست نخواهید آورد.


بعضی فکر می کنند منصفانه نیست که.خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است .بعضی دیگر خدا را ستایش می کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است


خطر متفاوت بودن را بپذیرید اما بیاموزید بدون جلب توجه متفاوت باشید.


در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد . در کنارت ژرفای آرامش را احساس میکنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد


اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ، به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دید ...


اگر می دانستی چه قدر دوستت دارم هیچ گاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی
رنگین کمان من!!!

 ن افراد در گرفتن مقام نیست، بلکه در استحقاق آنها در بدست آوردن آن مقام خلاصه می شود.( ارسطو )


کسی که دارای دانش و هنر باشد دارای مذهب نیز خواهد بود و کسی که هیچکدام از این دو را ندارد بگذارید مذهب داشته باشد. (گوته)

 

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار). لردآدیبوری)

 

تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع میشوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد.( وین دایر)

 

بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشاندادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .( ارد بزرگ)

 

مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. (گوته)

 

جایی که شمشیر است آرامش نیست . (اُرد بزرگ)

 

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم) . چینگ)

 

دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . (کارلوس کاستاندا)

 

 

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی .( دی سلز)

 

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . (مارو اکلینز)

 

یک اراده قوی بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی ، حتی بر زمان نیز غلبه می کند. (بالزاک)

 

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید،آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید.( سامرست موام)

 

یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در انتظار آنها بنشیند) . فرانسیس بیکن)

 

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی .( استون)

 

جهان برای هر کس فقط یک بار است قدر این یک بار را بدانید. )ولتر)

 

هر کسی می تواند بزرگ باشد... زیرا هر کسی استحقاق ان را دارد که در خدمت همنوع خود باشد.برای خدمت نیاز به داشتن

مدرک دانشگاهی نیست، نیاز به تطابق فعل و فاعل نیست، فقط نیاز به یک قلب مملو از بخشش است. روحی که از عشق زاده می شود

.انهایی که انجام کاری را غیر ممکن می دانند نباید مانع انجام ان کار توسط دیگران شوند.   )   مارتین لوترکینگ)

 

آن عده از انسانها که از حرکت و رشد می ترسند، به وسیله زندگی بلعیده می شوند. (  پتی هنسن)

 

ما با آزادی بخشیدن به بردگان، آزادی آزادان را نیز تضمین می نماییم(آبراهام لینکلن،)

 

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. (وین دایر(

 

هیچ کس نمی تواند از حدودی که برای خویش تعیین نموده، جلوتر رود، هر که طالب بزرگی است نباید خود را کوچک بشمارد.( اورایزن اسوت ماردن(

 

پیران می توانند بس زنده تر از جوانان باشند، چون بس بیشتر تجربه کرده اند.( جبران خلیل جبران،)

 

در این دنیایی که از نفرت سرشار است، راه رفتن بر روی لبه تیز عدم خشونت آسان نیست و آن یعنی  در واقع به خود اجازه ندهید که به هیچ کس تجاوز کنید، فکر ناپسندی را در ذهن خود راه ندهید، حتی درباره کسی که خودش را دشمن شما بداند.( مهاتما گاندی)

 

اندوه فرزند ترس است و شباهت زیادی به پدرش دارد، با خانواده ترس همانطور رفتار کنید که با حشرات مضر، و برای اینکه امکان رشد به آنها ندهید، پیش از همه بزرگتر ها را از میان بردارید(آتکینسون)

 

هر ترازویی دو کفه دارد. اگر می خواهید کفه طرف مقابلتان سنگین باشد، ابتدا باید کفه طرف خودتان را سنگین کنید.

 

وقتی اینهمه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد ، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.(برتراند راس )

 

تخیل همه چیز است. تخیل پیش در آمدی از جاذبه های آینده ی زندگی است.(آلبرت انیشتین)

 

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .(گوته)

 

شما همانگونه و با همان معیارهایی محاکمه می شوید که دیگران را محاکمه می کنید

 

فقط یک راه برای مواجه شدن با یک مشکل وجود دارد ؛ حمله مستقیم به آن.

 

مرد احمق همواره می پندارد که برتر از دیگران است.

 

پیروزی و شکست بخشی از زندگی هر کسی است

 

هرگز به عادت اجازه مده که بر حرکاتت فرمانروایی کند

 

همیشه فکر کن توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی، پس مراقب باش به طرف کسی سنگ نزنی، چون اول دنیای خودتو میشکنی

 ت چیز انسان را از پای در می آورد و هلاک می سازد:سیاست بدون شرف، لذت بدون وجدان،

پول بدون کار،شناخت بدون ارزشها،تجارت بدون اخلاق،عبادت بدون فداکاری،ودانش بدون انسانیت...منبع: مهاتما گاندی

 

زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند. (بطلمیوس)

 

اگر شادی هایت را با دیگران قسمت کنی، دیگران نیز در غم تو سهیم خواهند شد. (دانته)

 

حقیقت را از زبان سه گروه می توان شنید: عارفان، سالکان و عاشقان (ابن سینا)

 

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)

 

انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم . ( خانم پرل باک )

دوستانت باید مثل کتاب هایی که می خوانی کم باشند و گزیده . ( انگلیسی )

 

اگر گلها بو نداشتند، برگهای رنگی بیشتر نبودند. ( آناتول فرانس)

 

مجسم کنید که اگر محبت نبود چه دنیای سرد و بیروحی داشتیم. (پرل بک)

 

دو چیز نفاوت فاهشی بین انسان و حیوان بوجود می آورد قدرت بیان و دروغ گویی(آناتول فرانس)

 

اگر تفکر را از من بگیرند بجز جسم، همه چیز مرا کشته اند. (دنیس دیدرو)

 

اگر خیانت نبود، جهان با رفاقت گلستان می شد.(ژول سزار)

 

تفریحات اگر دستجمعی باشد لذت آنها بیشتر است. (نیوتن)

 

رنج تنها جالب است اما رنج همراه با عطر جالب تر است. (ولتر)

 

آنکه

/ 0 نظر / 4 بازدید